Zagotavlja Blogger.
10. feb. 2020
Na podlagi 25. in 37. člena pravil Planinskega društva Dovje – Mojstrana sklicujem,


                  OBČNI ZBOR
                       Planinskega društva Dovje – Mojstrana

            v četrtek 27.2.2020 ob 17.30 uri

           v Slovenskem planinskem muzeju, Triglavska cesta 49, v Mojstrani.


Upravni odbor PD Dovje – Mojstrana v skladu s 30. členom pravil društva, predlaga sledeči:


Dnevni red:

1.      Otvoritev in pozdrav predsednika PD
2.      Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, verifikacijska komisija,
zapisnikar in overovatelja zapisnika
3.   Pregled realizacije sklepov občnega zbora iz leta 2019
4.   Poročilo UO PD, odsekov PD ter Ustanove Avgusta Delavca
5.   Finančno poročilo PD
6.   Poročilo Nadzornega odbora
7.   Poročilo Verifikacijske komisije
8.   Razprava na poročila
9.   Razrešnica dosedanjim članom  organov društva
10. Volitve novih članov organov društva za mandat 2020 – 2024
11. Program dela PD Dovje - Mojstrana za leto 2019
12. Podelitev priznanj PD Dovje - Mojstrana
13. Sklepi in zaključki občnega zboraVljudno povabljeni!


Lep planinski pozdrav,                                                                                                 PD Dovje – Mojstrana
                                                                                                           Gregor Berce
Nujna obvestila

Pot Belca - Kepa je zaradi podora trenutno ZAPRTA