Zagotavlja Blogger.
28. apr. 2022

 Podjetje Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, bo za investitorja Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, izvedlo protiprašno zaščito na državni cesti RT-908/1383 Mojstrana - Vrata, od km 4,376 do km 11,542.

V ta namen bo na odseku državne ceste RT-908/1383 Mojstrana - Vrata, od km 3,765 do km 11,542, 

              VZPOSTAVLJENA POPOLNA ZAPORA CESTE

                      med tednom med 07:30 in 18:00 uro.

    

   Predviden termin za vzpostavitev omenjenih popolnih zapor je od 12.05. do 30.06.2022.

                    Med koncem tedna ( sobota in nedelja) popolne zapore ne bo.

V času popolne zapore obvoza ni, bo pa omogočen dostop za intervencijska vozila                                                                                                                            na nujni vožnji.
Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.
Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na                                                                                                                 voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste ( www.promet.si, telefon 1970)

Nujna obvestila

Pot Belca - Kepa je zaradi podora trenutno ZAPRTA