Zagotavlja Blogger.


 Vrste članstva in  cenik  za leto 2019

Kategorija članstva
Priporočena članarina [€]
A
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
56,00
A/d - družinski popust
51,00
B
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
26,00
B/d - družinski popust
21,00
B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
19,50
B/člani društev v tujini
Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
14,75
S+Š
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
17,00
S+Š/d - družinski popust
13,80
P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
7,00
P+O/d - družinski popust
5,60
IN
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 
8,00
IN/d - družinski popust
6,60
Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.* B tujina, je vrsta članarine, le za člane zamejskih planinskih društev. Ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna članarina, ki je odvisna od ugodnosti, ki jo želijo.

Več informacij o članarini  za leto 2015 najdete na strani PZS:
http://www.pzs.si/novice.php?pid=97670 komentarji:

Objavite komentar

Nujna obvestila

Pot Belca - Kepa je zaradi podora trenutno ZAPRTA