Zagotavlja Blogger.
10. feb. 2020
Na podlagi 25. in 37. člena pravil Planinskega društva Dovje – Mojstrana sklicujem,


                  OBČNI ZBOR
                       Planinskega društva Dovje – Mojstrana

            v četrtek 27.2.2020 ob 17.30 uri

           v Slovenskem planinskem muzeju, Triglavska cesta 49, v Mojstrani.


Upravni odbor PD Dovje – Mojstrana v skladu s 30. členom pravil društva, predlaga sledeči:


Dnevni red:

1.      Otvoritev in pozdrav predsednika PD
2.      Izvolitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo, verifikacijska komisija,
zapisnikar in overovatelja zapisnika
3.   Pregled realizacije sklepov občnega zbora iz leta 2019
4.   Poročilo UO PD, odsekov PD ter Ustanove Avgusta Delavca
5.   Finančno poročilo PD
6.   Poročilo Nadzornega odbora
7.   Poročilo Verifikacijske komisije
8.   Razprava na poročila
9.   Razrešnica dosedanjim članom  organov društva
10. Volitve novih članov organov društva za mandat 2020 – 2024
11. Program dela PD Dovje - Mojstrana za leto 2019
12. Podelitev priznanj PD Dovje - Mojstrana
13. Sklepi in zaključki občnega zboraVljudno povabljeni!


Lep planinski pozdrav,                                                                                                 PD Dovje – Mojstrana
                                                                                                           Gregor Berce
18. dec. 2019

                   

                                                       

Planinsko društvo                                                                        Mojstrana, 09.12.2019

Dovje-Mojstrana

Savska cesta 1,4281 Mojstrana

e-mail: pd.dovje-mojstrana@siol.net

 

Za opravljanje del  v  planinski koči Aljažev dom v Vratih, vabimo za poletno sezono 2020,  k sodelovanju naslednje sodelavce/sodelavke na delovnih mestih:

Kuhar/ica, natakar/ica, receptor/ka, sobarica

Od kandidatov pričakujemo :

-          ustrezno izobrazbo oz. praktično znanje in pridobljene  izkušnje za opravljanje del

-          za delo v točilnici in recepciji vsaj minimalno znanje enega tujega jezika (angleščina )

-          osebno urejenost in sposobnost dela v skupini

-          komunikativnost in primeren odnos do obiskovalcev

-          pripravljenost za pridobitev dopolnilnih znanj potrebnih za izvajanje del v planinski koči

-          v času opravljanja del obvezno  bivanje v koči

 

Kandidati, ki so zainteresirani za navedena dela naj svoje vloge s krajšim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, predvsem pa z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, posredujejo najkasneje do 10.2.2020 v pisni ali elektronski obliki na naslov društva. S kandidati bomo pred dokončno izbiro opravili osebne razgovore, na katerih jih bomo seznanili o vseh podrobnostih in pogojih za opravljanje del.  

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani  pridobijo v pisarni društva, Savska cesta 1, vsak delovnik od 7.00 do 15.00 ure, na tel. 031 384 011 ali pisno na e- naslov društva pd.dovje-mojstrana@siol.net.

 

                                                                                                                                               Predsednik

                                                                                                                                              Gregor Berce

  

Nujna obvestila

Pot Belca - Kepa je zaradi podora trenutno ZAPRTA