Zagotavlja Blogger.


 Vrste članstva in  cenik  za leto 2022

Kategorija članstva
Priporočena članarina [€]
A
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
60,00
A/d - družinski popust
54,60
B
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
28,00
B/d - družinski popust
22,60
B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
21,00S+Š
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
18,50
S+Š/d - družinski popust
15,00
P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
8,00
P+O/d - družinski popust
6,40
IN
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 
8,00
IN/d - družinski popust
6,40

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust
 se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.


Več informacij o članarini  za leto 2021 najdete na strani PZS članstvo:https://www.pzs.si
0 komentarji:

Objavite komentar

Energetska sanacija depandanse Aljaževega doma

ENERGETSKO SANACIJO DEPANDANSE ALJAŽEVEGA DOMA SOFINANCIRA     Z deli smo pričeli v začetku maja, vendar so bila dela ovirana zaradi asfal...